Blog

5 Najsłodszych kłamstw jakie usłyszysz pracując w korporacji

Transport można klasyfikować w przeróżny sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić można przewóz lądowy, hydrologiczny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy i automatyczny, a transport bezsilnikowy często korzysta z siły muskułów człowieka lub ewentualnie zwierzęcia pociągowego. Pod względem typu transport można podzielić na: towarowy oraz pasażerski. Może posiadać on charakter wielofunkcyjny bądź wyspecjalizowany rodzaju Jak zmotywować się do działania?…. Specjalizacja w zakresie przewozów może być skutkiem dążenia do mechanizacji prac spedycyjnych, głównie w wypadku korzystania z różnych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu przemieszczania ładunku rozróżniamy transport ciągły i nieciągły. Przewóz ciągły charakteryzuje się strumieniowym przemieszczaniem masy przewozowej. Inne typy przewozu przystają do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego i lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, ekonomiczny oraz indywidualny.

źródło: Zimna kawa i stara konsola do gier ?!

Previous article
Relacja z Wietnamu cz.8 – w delcie Mekongu
Next article
Awarie w bloku
About the author
related articles